Toestemming voor cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site en passen we advertenties aan op basis van jouw interesse. Als je doorklikt op onze website of wanneer je deze melding sluit gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.Meer weten? Bekijk onze cookiepagina

x

Actievoorwaarden Libelle Zomerweek winactie: make-over

 1. De “Libelle Zomerweek winactie: make-over” wordt georganiseerd door Kwantum (hierna te noemen "organisator"), Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg.
 2. Elke bezoeker die iets koopt in de Kwantum Shop tijdens de Libelle Zomerweek 2018 in de periode van 21 t/m 27 mei 2018, ontvangt een voucher met een unieke actiecode. Deze actie geldt op iedere aankoop, ongeacht het aankoopbedrag.
 3. Deelnemen is mogelijk door je persoonlijke gegevens en unieke actiecode in te vullen op de hiervoor bestemde actiepagina; kwantum.nl/libelle-zomerweek.
 4. Drie inzendingen worden beloond met een make-over t.w.v. € 2.000,-
 5. De deelnemer dient de unieke wincode op de voucher in te vullen op kwantum.nl/libelle-zomerweek
 6. Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden en meespelen abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrieven van Kwantum. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende email.
 7. Deelname aan deze actie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam en e-mailadres).
 8. Er kan maximaal 1x meegespeeld worden met de unieke wincode.
 9. Er kan meegespeeld worden in de periode van 21 mei t/m 3 juni 2018.
 10. De actie is alleen geldig binnen bovengenoemde periodes.
 11. De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 12. De winnaars ontvangen in week 23 persoonlijk bericht.
 13. De make-over is niet inwisselbaar voor geld.
 14. De make-over is opgebouwd uit styling advies t.w.v. € 500,- en waardecheques t.w.v. € 1.500,- te besteden bij een Kwantum filiaal in Nederland.
 15. De inhoud van de make-over is door organisator bepaald. De inhoud bestaat uit een bezoek van de door Kwantum gekozen styliste bij de winnaar thuis op een vooraf, door de styliste en de winnaar, afgesproken weekdag in oktober. Op deze dagzal de Kwantum styliste, na overleg met de winnaar, haar advies uitbrengen om vervolgens samen met de winnaar naar het dichtstbijzijnde Kwantum filiaal te gaan. Om daar samen met de Kwantum styliste de waardecheques te verzilveren voor producten en/of diensten van Kwantum.
 16. Indien niet alle waardecheques tijdens de afspraak worden verzilverd is het toegestaan aan de deelnemer om deze op een later tijdstip te verzilveren.
 17. De winnaar zal vervolgens zelf met de gekochte producten en het advies van de Kwantum styliste de make-over realiseren. Vervolgens spreken de Kwantum styliste en de winnaar een tijdstip af waarop de Kwantum styliste nogmaals bij de winnaar thuis komt voor een afrondend advies en neemt ze foto’s van de gekozen make-over ruimte.
 18. De winnaar gaat ermee akkoord dat de complete make-over gefotografeerd wordt en dat de foto’s door Kwantum gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden (incl. naamsvermelding).
 19. Indien de winnaar, om wat voor reden dan ook, de beschreven make-over niet wenst, dan vervalt deze.
 20. De afspraak van de Kwantum styliste en het bezoek aan het Kwantum filiaal zal plaatsvinden op één weekdag in de periode tussen 01 en 31 oktober 2018. Indien het voor een winnaar niet mogelijk is tussen deze data de make-over in te plannen, vervalt het recht op de make-over.
 21. De make-over zal plaatsvinden op een door de winnaar opgegeven woonadres in Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden.
 22. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door organisator.
 23. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 24. Organisator kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen dan wel vroegtijdig te beëindigen als men dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens organisator ontlenen. Hiervan zal in dat geval melding worden gedaan via mail.
 25.  Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland. Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats, waar zij als bewoner staan ingeschreven.
 26. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
 27. Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (verdenking van) fraude.
 28. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van organisator, Benesto en Homefashion Group, evenals een ieder die op directe of indirecte wijze in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, alle personen onder de 18 jaar en personen die niet in Nederland woonachtig zijn.
 29. Organisator is niet aansprakelijk voor typ-, druk- en zetfouten.
 30. Door deelname aan de make-over geeft de deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.
 31. De organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om deze actie zonder problemen te laten verlopen. Indien deze actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moet worden, dan neemt de organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan deze Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan deze actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.
 32. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 33. Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft kunt u contact opnemen met de klantenservice van de organisator (ma t/m vr 08.30 tot 17.30u) op het nummer 0900-2355926 (lokaal tarief), of mailen via de website kwantum.nl/klantenservice
 34. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt organisator zich aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere het duidelijk vermelden voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden. Er eerst om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken wordt gevraagd in gevallen waarin toestemming is vereist. Passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook wordt geëist van partijen die in opdracht van organisator persoonsgegevens verwerken. Organisator gebruikt persoonsgegevens enkel voor de organisatie rondom de uitreiking van de Libelle Zomerweek winactie: make-over.