Toestemming voor cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site en passen we advertenties aan op basis van jouw interesse. Als je doorklikt op onze website of wanneer je deze melding sluit gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.Meer weten? Bekijk onze cookiepagina

x

Actievoorwaarden 'Win een thuisfeestpakket en/of een optreden van Jeroen van der Boom'

1. De ‘win een thuisfeestpakket en/of een optreden van Jeroen van der Boom’ hierna te noemen “actie”, wordt georganiseerd door Kwantum ("Organisator"), Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg.
2. Bij aankoop van minimaal € 40,- in de periode 29 mei t/m 11 juni 2017, in de Kwantum winkel of online op kwantum.nl, ontvangt de klant een deelnamevoucher.
3. Bij een online bestelling op Kwantum.nl in de periode van 29 mei t/m 11 juni 2017 waarbij de bestelling opgehaald wordt in de winkel, ontvangt de klant de deelnamevoucher bij het ophalen in de winkel. Bij thuisbezorgen ontvangt de klant de voucher in zijn pakket.
4. Deelnemen (registreren) voor deze actie kan van 29 mei t/m 18 juni 2017
5. Deelnemen is mogelijk door je persoonlijke gegevens, unieke actiecode (die je aantreft op de deelnamevoucher) evenals de reden van deelname ‘wat wil jij vieren met je thuisfeestje?’ in te vullen op de hiervoor bestemde actiepagina; kwantum.nl/thuisfeest.
6. De 40 leukste inzendingen worden beloond met een thuisfeest pakket.
7. De inhoud van het thuisfeestpakket wordt door organisator bepaald. Aan beelden gebruikt tijdens de actie zijn geen rechten te ontlenen. Het pakket wordt samengesteld uit verschillende Kwantum artikelen en vertegenwoordigd een verkoopwaarde van ten minste 100 euro. Drie winnaars van een thuisfeestpakket winnen daarnaast ook een thuisconcert van Jeroen van der Boom dat zal plaatsvinden in het weekend van 8 en 9 juli 2017. Hierna te noemen ‘Prijs’.
8. Een ieder die zich gedurende de aanmeldperiode via kwantum.nl/thuisfeest aanmeldt voor de actie en akkoord gaat met deze actievoorwaarden, maakt kans op de Prijs.
9. Per unieke actiecode kan men één keer deelnemen aan de Actie.
10. Winnaars worden door organisator bepaald en krijgen tussen 19 en 30 juni 2017 persoonlijk bericht. De winnaars zullen communicatie ontvangen via het opgegeven e-mailadres. De winnaars hebben zelf de plicht om zijn/haar persoonlijke gegevens volledig en juist door te geven via de ontvangen e-mail op het daarvoor bestemde formulier. De geselecteerde winnaars dienen zijn/haar prijs binnen 72 uur na versturen van de winnaars e-mail te claimen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd.
11. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om zelf op tijd de inbox (en spambox) te checken van het opgegeven e-mailadres.
12. Indien de winnaar, om wat voor reden dan ook, de prijs niet in ontvangst kan nemen, dan vervalt de prijs.
13. Het thuisconcert van Jeroen van der Boom zal plaatsvinden op 8 of 9 juli 2017. Indien het voor een winnaar niet mogelijk is op een van beide data het thuisconcert in te plannen, vervalt het recht op de prijs en zal een andere winnaar voor het concert bepaald worden.
14. Het thuisconcert van Jeroen van der Boom zal plaatsvinden op een locatie die door de winnaar zelf ter beschikking wordt gesteld. De geluidsinstallaties en overige middelen voor het optreden van Jeroen van der Boom worden door organisator ter beschikking gesteld voor de duur van het optreden.
15. Het thuisfeestpakket en/of het optreden van Jeroen van der Boom zijn niet inwisselbaar voor geld.
16. Het is niet toegestaan om het tuinfeestpakket en/of het optreden van Jeroen van der Boom in te zetten voor commerciële doeleinden.
17. De actie is alleen geldig binnen bovengenoemde periodes.
18. De actie is geldig bij de Kwantum vestigingen in Nederland en online op Kwantum.nl
19. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door organisator.
20. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
21. Organisator kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen dan wel vroegtijdig te beëindigen als men dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens organisator en Kwantum ontlenen. Hiervan zal in dat geval melding worden gedaan op kwantum.nl
22. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats, waar zij als bewoner staan ingeschreven.
23. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname. Organisator heeft het recht een deelnemer te vragen een kopie van zijn/haar Nederlandse legitimatie (in de vorm van een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs) aan hem te verstrekken. Deze legitimatie dient binnen 30 dagen na het verzoek daartoe te worden overlegd, op straffe van verval van deelname bij het in gebreke blijven daarvan.
24. Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (verdenking van) fraude.
25. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Organisator, Benesto en Homefashion Group, evenals een ieder die op directe of indirecte wijze in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, alle personen onder de 18 jaar en personen die niet in Nederland woonachtig zijn.
26. Onvolledige reacties en reacties die na de actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De database van organisator is leidend. Over de inhoud en uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
27. Organisator is niet aansprakelijk voor typ-, druk- en zetfouten.
28. Organisator zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de actie, evenals gebruik voor eventuele commerciële mailings van Organisator naar het e-mailadres van de deelnemer, indien de betreffende Deelnemer daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven middels aanvinken van het vakje ‘Ja, houd mij op de hoogte van aanbiedingen en acties van Kwantum’.
29. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.
30. De organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om deze actie zonder problemen te laten verlopen. Indien deze actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moet worden, dan neemt de organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan deze Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan deze actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.
31. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
32. Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers in de winkel, met de Nederlandse klantenservice op het nummer 0900-2355926 (gebruikelijke belkosten), of mailen via de website kwantum.nl/klantenservice