Actievoorwaarden Kwantum Win-rad

 • Er kan worden deelgenomen aan de winactie door het inschrijfformulier in te vullen en alle stappen van het win-rad te doorlopen.
 • De actie met het Win-rad heeft een looptijd vanaf 26 september t/m 11 december 2022 (week 39 t/m 49).
 • Deelnemen aan de winactie is kosteloos.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen gebruikt worden voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier toestemming voor is gegeven.
 • De deelnemer ontvangt de gewonnen prijs per mail.
 • De shoptegoedbon van € 5.- is te verzilveren bij een minimale aankoop van € 25.-.
 • 1 bon per aankoop.
 • De shoptegoedbon is te verzilveren in de periode van 26 september 2022 t/m 26 september 2023.
 • De actie is alleen geldig binnen bovengenoemde periode.
 • De shoptegoedbon is geldig bij alle Kwantum vestigingen en bij online bestellingen via kwantum.nl.
 • De shoptegoedbon is niet geldig i.c.m. andere kortingsbonnen.
 • De shoptegoedbon is geldig op actie-artikelen.
 • Ruilen van de in de actieperiode gekochte artikelen is te allen tijde mogelijk (binnen de normaal geldende regels voor retourneren en ruilen).
 • Bij het retourneren van de in de actieperiode gekochte artikelen, dienen de bijbehorende shoptegoedbonnen ook ingeleverd te worden.
 • Op producten, gekocht met de shoptegoedbon, vervalt het recht op geld terug bij retour voor het verzilverde voordeelbedrag van de shoptegoedbon. Vb;bij een aankoop van een artikel van € 35.-, waarbij één bon wordt ingeleverd wordt het artikel gekocht voor een prijs van € 30.-. Bij het retour brengen van dit artikel ontvangt de klant ook € 30.- retour (en geen € 35.-).
 • De shoptegoedbon is niet inwisselbaar voor geld.
 • Bij het inleveren van de shoptegoedbon heeft deze maximaal de waarde van de volledige transactie (er wordt dus geen geld terug gegeven op de shoptegoedbonnen).
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Kwantum. 
 • Het is niet toegestaan om de shoptegoedbon aan derden door te verkopen of deze in te zetten voor commerciële doeleinden.
 • Kwantum heeft het recht de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, hiervan zal in dat geval melding worden gedaan op kwantum.nl.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande actievoorwaarden.
 • Indien de klant een vraag, opmerking of klacht heeft kan hij/zij contact opnemen met de klantenservice.