winkels

Winkels

winkelwagen
schild icon
KOOPJES JAGEN - TOT 50% KORTING

Meer of minderwerk

Het kan zijn dat in je woning of de ruimte bepaalde werkzaamheden vereist zijn om je vloer goed te kunnen leggen en die niet bij de overeenkomst zijn inbegrepen of die juist overbodig blijken te zijn. Dat valt onder meer- en minderwerk:

  • Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.

  • Onder meerwerk wordt verstaan we o.a.: alle werkzaamheden en leveringen die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en die je extra wilt laten uitvoeren.

  • Onder minderwerk verstaan we: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken (bijv. kolommen en insprongen) zijn geen minderwerk.

  • Wanneer er sprake is van meerwerk kan het voorkomen dat we een nieuwe afspraak met je moeten inplannen via onze klantenservice

     (zij verrekenen ook de extra kosten die we daarvoor in rekening brengen).

  • Kosten die ontstaan doordat je in gebreke bent gebleven en de uitvoering of voortgang van het werk onmogelijk hebt gemaakt, komen voor eigen rekening.