• Klantenservice
  • Acties & folder
  • Wooninspiratie
  • Op maat overzicht
winkels

Winkels

winkelwagen

Aansprakelijkheid

Voor schade die niet ontstaan is door bezorging of na ophalen van het product in de winkel gelden, voor zover wettelijk is toegestaan, de volgende aansprakelijkheidsvoorwaarden:

  • Gevolgschade, gederfde winst of tijd, gemiste besparingen, kosten voor huisvesting, bedrijfsschade of schade door bedrijfsstagnatie vallen buiten de aansprakelijkheid van Kwantum.

  • Kwantum is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door derden (stoffeerder, bezorger) die ingezet worden voor het uitvoeren van een dienst. We brengen je graag in contact met het desbetreffende bedrijf om de klacht op te lossen.

  • Bij het oplossen van een klacht is Kwantum niet verantwoordelijk voor extra kosten zoals het leeghalen van een ruimte of de tijdelijke opslag van goederen.

  • Kwantum is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan (onder)vloeren, wanden, stucwerk, plafonds en andere toepassingen die vanzelfsprekend geraakt/bewerkt worden bij het uitvoeren van een dienst.

  • Als Kwantum aansprakelijk wordt gesteld, is dit beperkt tot maximaal de koopsom van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  • Kwantum is niet aansprakelijk voor schade aan raampartijen, veroorzaakt door thermische breuk.

Geschillen 

  • Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie conform de spelregels die daarvoor gelden.

Lees hier hoe je de klacht kunt voorleggen aan de Geschillencommissie.